Rebuild Kit for KKK K03/ K04 Turbo

 

Rebuild Kit for K03/ K04 Turbo

 

*** ZAGE can ship worldwide with no minimum order quantity. ***

 

Part Number Type OEM Number
1GRBK-ZKK1-0100 Single 5303-711-0000
1GRBK-ZKK1-0200 Twin 5303-711-0001
1GRBK-ZKK1-0300 Single +Twin -
1GRBK-ZKK1-0400 Single( W/FG. TR.) -
1GRBK-ZKK1-0500 Twin(W/FG. TR.) -
1GRBK-ZKK1-0600 Single +Twin (W/FG. TR.)

 

Kit Includes
 P/N  Type  Qty 
4BOT-M0610010A-0100 Bolt (Turb/Hsg) 6
4CSR-I-013-0300 Snap Ring 1
4CSR-I-016-0200 Circlip 1
4NUT-M04070R-0200 Shaft Nut (M4x0.7P) 1
4NUT-M06100N-0100 Nut 2
4NUT-M45050R-0100 Shaft Nut (M4.5x0.5P) 1
4ORN-03620-0100 O-Ring (Seal Plate/36mm) 1
4RKP-AP-KK-0100 Anti-Rotation Plate 1
4RKP-AP-KK-0200 J-Bearing Lock Plate 1
4RKP-JB-KK-0200 Journal Bearing (Single) 1
4RKP-JB-KK-0300 Journal Bearing(Twin Oil Feed) 1
4RKP-PR-140-0101 Piston Ring (Φ14/T1.37/R0.78) 1
4RKP-TB-KK-0102 Thrust Bearing  1
4TCP-P1012-0100 Band 2
4WAS-M08C-0200 Washer 2
4WAS-M12C-0100 Washer  1
4RKP-PR-100-0100 Piston Ring (Comp)Φ10 T1.37 1

 

Rebuild Kit for K03/ K04 Turbo

 

*** ZAGE can ship worldwide with no minimum order quantity. ***

 

Part Number Type OEM Number
1GRBK-ZKK1-0100 Single 5303-711-0000
1GRBK-ZKK1-0200 Twin 5303-711-0001
1GRBK-ZKK1-0300 Single +Twin -
1GRBK-ZKK1-0400 Single( W/FG. TR.) -
1GRBK-ZKK1-0500 Twin(W/FG. TR.) -
1GRBK-ZKK1-0600 Single +Twin (W/FG. TR.)

 

Kit Includes
 P/N  Type  Qty 
4BOT-M0610010A-0100 Bolt (Turb/Hsg) 6
4CSR-I-013-0300 Snap Ring 1
4CSR-I-016-0200 Circlip 1
4NUT-M04070R-0200 Shaft Nut (M4x0.7P) 1
4NUT-M06100N-0100 Nut 2
4NUT-M45050R-0100 Shaft Nut (M4.5x0.5P) 1
4ORN-03620-0100 O-Ring (Seal Plate/36mm) 1
4RKP-AP-KK-0100 Anti-Rotation Plate 1
4RKP-AP-KK-0200 J-Bearing Lock Plate 1
4RKP-JB-KK-0200 Journal Bearing (Single) 1
4RKP-JB-KK-0300 Journal Bearing(Twin Oil Feed) 1
4RKP-PR-140-0101 Piston Ring (Φ14/T1.37/R0.78) 1
4RKP-TB-KK-0102 Thrust Bearing  1
4TCP-P1012-0100 Band 2
4WAS-M08C-0200 Washer 2
4WAS-M12C-0100 Washer  1
4RKP-PR-100-0100 Piston Ring (Comp)Φ10 T1.37 1